Odborné komise

Odborné komise a jejich garantky při mezinárodních komisích  EUW:

Com International Policy – mezinárodní politika , Com Legal& Human Rights – právní,  lidská práva – Pavla Hájková
email: pavlina.hajkova@europarl.europa.eu

Com Education and Employment – vzdělání a zaměstnanost – Lenka Kotková
email: lenkavolfova@seznam.cz

Com Sustainable Development- místní rozvoj- Králíková Ivana
email: kralikovasan@seznam.cz

Com Health and Social Affairs – zdravotní a sociální – Vlaďka Michalová
email: vl.michalova@seznam.czv.michalova@evropskauniezen.cz

Komise pro udržitelný rozvoj

Zdravotní a sociální komise