O nás

Vážené dámy, milí přátelé.

Eropská unie žen je tradiční, konzervativní, ženská nezávislá organizace. Rodina, vzdělání, rovnoprávnost, vzájemná podpora a solidarita… co můžeme zlepšit a jak? To jsou, myslím, rámcová témata naší organizace.

Společně na konferencích, kulatých stolech či besedách sbíráme zkušenosti. Ptáme se na názory i za hranicemi, v Německu, v Rakousku či na Slovensku. A postupně zjišťujeme, že se u nás i u sousedů, postavení ženy ve společnosti v mnohém podobá.

Rádi bychom naši činnost propojily i v Evropě regionálně. Z Prahy do Bratislavy či Berlína je to daleko a do Bruselu ještě dále. Chtěly bychom nastartovat vzájemnou spolupráci mezi jednotlivými menšími evropskými regiony či jen obcemi. Návrat k tradičním, příhraničním celkům, které nehledí na státní hranice či jazyk, výměnu zkušeností, společné projekty, přátelství. To je náš dlouhodobý cíl.

Jsem hluboce přesvědčena, že každodenní prací, malými kroky, fungující společnou komunitou – ať už v rámci spolků či na sociálních sítích a s pomocí mentorek, které podporují naše konference, jakou je např. paní Magda Vášáryová, se nám ozvučení pro ženy důležitých témat a vzájemnou ženskou solidaritu podaří posílit!

A jak řekla paní Angela Merkelová:

„Když posílíš ženu, posílíš celý svět.“

Tešíme se na další setkávání s vámi!

Jana Spekhorstová
předsedkyně EUŽ

 

 

Historie a poslání Evropské unie žen
V létě 2014 byla, z popudu současné předsedkyně Jany Spekhorstové, ustanovena Evropská Unie Žen, česká sekce. Zakládajícími členkami tohoto spolku jsou členky a sympatizantky politické strany TOP09.

Našimi hlavními tématy jsou:
Vzdělávání, pracovní uplatnění, rodinná politika, aktivní stáří a regionální rozvoj.

Jsme otevřený a nezávislý spolek a velmi rády mezi sebou uvítáme další ženy, které vidí svět podobně jako my. Každá nově příchozí členka si jistě najde své téma. Pokud se mu rozhodne věnovat, pak může své názory diskutovat s ostatními na osobních setkáních, při odborných konferencích, které pořádáme. Jsme si  ale vědomi toho, že každá pracující žena, matka musí se svým časem dobře nakládat. Proto se snažíme naše diskuze vést hlavně z domova, přes sociální sítě. Abychom dokázaly do diskuze zapojit mnohem víc, jinak velmi vytížených, žen a dívek.

Naše názory a výchova dětí podstatně ovlivňují stav společnosti. Jen hrdá, sebevědomá a odpovědná žena umí vychovat děti, které si budou vážit demokratických principů společnosti a svobodu jedince budou chránit nade vše. Pokud chceme prosadit své názory, uvést v živost své nápady, měly bychom o sobě dát vědět.

Milé dámy. Máte jedinečnou možnost stát se součástí evropské struktury EUW, do které jsme byly přijaty. Spolu s námi v Evropě zahrnuje 16 členských zemí. EUW je poradním orgánem Rady Evropy a  má zvláštní status  v hospodářské a sociální radě Organizace spojených národů(ECOSOC).
Členstvím v EPP Women jsme se staly součástí Evropské strany lidové v EPP.

Úzce spolupracujeme také s nadací TOPAZ. Díky ní se nám podařilo uspořádat několik odborných konferencí. Výstupy z těchto setkání jsou přímo uváděny v praxi, na půdě parlamentu ČR, prostřednictvím našich poslankyň.

Vzhledem k úsporné struktuře našeho spolku, k osobním kontaktům mezi jednotlivými členkami a k úzkým vazbám na naše zástupce v parlamentu, jdeme tou nejpřímější cestou.
Jsme to my, naše pozitivní i negativní životní zkušenosti, co vyvolává potřebu po změně.

Pokud se i vy neztotožňujete se současným obrazem společnosti, máte nápady, máte chuť, zapojte  se do některého z našich projektů!

Vlaďka Michalová
místopředsedkyně EUŽ