Forum Mlčící ženy CEW21
Forum usiluje o vytvoření platformy pro otázky moderního způsobu života žen. V době, kdy jsou všechny staré hodnotové koncepty zpochybňovány, nebo jsou v procesu přeměny, chceme dodat ženám sebevědomí k hledání a formulování vlastních stanovisek. Chceme rozvíjet odbornou debatu a podporovat klidný dialog směřující k výsledkům.

Jana Spekhorstová, předsedkyně EUŽ, Danuše Nerudová, rektorka Mendelovy univerzity v Brně, Albana Vokshi, poslankyně Albánského parlamentu, Margaret Hales, předsedkyně Evropské unie žen, Magda Vášaryová, zakladatelka think tanku CEW21, Diana Kinnert, poradkyně kancléřky Angely Merkel.  Tato hvězdná sestava dam se díky podpoře Nadace Hannes Seidel Stiftung sešla v Knihovně Václava Havla, aby diskutovaly, hledaly řešení a především slova k tématům, které se žen bytostně dotýkají.

„Ukradená slova

Vraťte nám naše slova. Chceme, aby nám zase popisovala to, co po staletí znamenala. Ať pravda znamená cestu k pravdě, ať je soucit cílem výchovy, ať právo a spravedlnost znamená právo a spravedlnost, ať je lež zatracována a něha sídlí nejenom v našich srdcích, ale může také volně poletovat nad našimi hlavami. Vraťte nám důvěru v slova, která vyslovujeme, abychom pochopili, v čem žijeme. Jinak nám kradete možnost žit v souladu se světem kolem nás, privatizujete si naši současnost a berete nám víru v budoucnost. Slova k nám promlouvají z minulosti a vytvářejí s ní pouto, slova nás učili maminky a básníci, slovy chápeme krásu i svobodu. To, co děláte, je zločin a my se mu musíme postavit.

Vraťte nám pravá slova!“  Magda Vášáryová (Ukradená slova)

Děkujeme Nadaci Hannse Seidela a Vám všem za podporu.

 

Forum+Mlčíci+ženy+pozvánka++a+program.+doc (2)