Beseda o udržitelném rozvoji

„17 cílů udržitelného rozvoje“

Mgr. Ivana Králiková, viceprezidentka Komise pro udržitelný rozvoj organizace European Union of Women

  1. září 2019, 16.00 – 18.00

 Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM – Malý sál, Kaznějovská 1517/51, 323 00 Plzeň 1

 Beseda je zdarma a koná se pod záštitou místostarostky MO Plzeň 1 Mgr. Ilony Jehličkové

Dnes více než kdy dřív platí citát Johna Donneho, který v roce 1624 pronesl, že: „Žádný člověk není ostrov sám pro sebe“. Z toho pro nás vyplývají nejen nové příležitosti, ale i výzvy. Pokud budeme žít v souladu s cíli udržitelného rozvoje, můžeme společně proměnit planetu na lepší místo pro všechny. Naplňováním cílů dokážeme nejen lépe chránit přírodu, ale i zastavit hlad a chudobu, odstranit společenské nerovnosti či zlepšit ekonomický růst.

Proto se téměř všechny státy světa, zástupci občanské společnosti, podnikatelské sféry, akademické obce i občané ze všech kontinentů rozhodli najít cestu jak těmto výzvám, jež souvisejí s rozvojem našeho světa, společně čelit. Výsledkem je dokument schválený členskými státy nazvaný „Cíle udržitelného rozvoje“. Jednotlivé cíle naznačují oblasti a ukazují směry, kterými bychom se měli v následujících letech vydat, pokud chceme přispět k rozvoji, který nebude probíhat na úkor společnosti ani přírody. Takovému rozvoji, který naplní potřeby současné generace bez toho, aniž by ohrozil životní podmínky generací dalších. Mgr. Ivana Králiková, viceprezidentka Komise pro udržitelný rozvoj organizace European Union of Women představí „17 cílů udržitelného rozvoje“, kterých by mělo být dosaženo do roku 2030. Následovat bude debata.