Víkendové setkání v Pardubicích navazuje na naši červnovou konferenci ve Státních Aktech v Poslanecké sněmovně. Pro připomenutí: zde jsme vyslechly příspěvky dam, týkající se především hospicové a paliativní péče, péče o osoby pečující. Pobytové služby pro osoby s poruchou autistického spektra..

Páteční debatu moderovaly Marie Jílková /KDU – ČSL/ radní města Brno a Vlaďka Michalová /TOP09/ radní města Chrudim.
Obě dámy se věnují problematice sociální prevence a pomoci. Jako gesční radní mají na starosti sociální politiku ve svém městě.

Vlaďka Michalová okomentovala dílčí výstupy z odborných konferencích, které se v roce 2017-2018 uskutečnily pod hlavičkou EUŽ. Jejich společným jmenovatelem byla hospicová péče a především péče o osoby pečující. Za velký úspěch považujeme, že se tímto tématy začaly zabývat poslankyně parlamentu a chystají legislativní změny.

Ukotvení statusu pečující osoby v zákoně je obrovský dluhem vůči osobám, které svůj veškerý čas věnují péči o těžce nemocnou osobu blízkou. Zaslouží si nejen náš respekt, ale především podporu státu a všech institucí.
Zřídit pozici- Zdravotně sociální pracovník pro všechna oddělení nemocnic. Tato se bude aktivně starat o vyhledávání klientů, kteří potřebují po propuštění z nemocnice zajistit návaznou péči a nemají potřebné rodinné zázemí.

Tématem pro zřizovatele – tedy pro komunální politiky je vznik „Poradenských center“ například při stávajích Centrech sociálních služeb. Kde erudovaný pracovník bude schopen erudovaně a v kostce odpovědět na dotazy pečujících. Pomoci se zprostředkováním pomoci pečujícím.

Z dlouhé debaty vyplynulo, že je nezbytné usilovat o posílení služeb pro osoby s kombinovaným postižením a poruchami autistického spektra.
Víme, že kapacita odlehčovacích služeb je naprosto nedostatečná. Tento druh služby je velmi potřebný.
Stejně tak jako služby, které pracují s duševně nemocnými.