Evropská unie žen - CZ

Evropská unie žen je organizace s 60. letou tradicí. Byla založena v Salzburgu rakouskou  poslankyní Dr. Lola Solar s cílem umožnit ženám přispět k mezinárodní diskusi a podnítit u nich zájem o evropské záležitosti. Dnes zahrnuje 15 členských zemí. EUŽ-CZ se stalo členem EUW v dubnu 2015 na summitu ve Varšavě.

Naše předsedkyně Jana Spekhorstová byla zvolena do nejužšího vedení EUW. 23.6.2017 se stala vice-presidentkou EUW. Pavlína Hájková byla zvolena předsedkyní komise EUW pro zahraniční věci.

Evropská unie žen (EUW) je poradním orgánem  Rady Evropy  a má zvláštní poradní statut v Hospodářské a sociální radě  Organizace spojených národů (ECOSOC). Přispívá také k práci Evropského parlamentu prostřednictvím  klubu ELS žen a prostřednictvím národních poslankyň Evropského parlamentu EPP - WOMEN, kde jsme, jako EUŽ-CZ, od dubna 2015 členy.

EUW nyní také pomáhá ženám - po celém kontinentu - aktivně se podílet na politickém a občanském životě. Pomáhá ženám v nově vznikajících demokraciích hrát  od samého začátku roli v rozvoji svých národních států.

 

Cíle EUŽ

 

EUW pracuje na posílení míru, spravedlnosti a volné spolupráce mezi národy. Evropská unie žen usiluje o ochranu lidské důstojnosti a svobody, zachování jedinečného evropského kulturního dědictví a o sociální a ekonomický pokrok při současném zachování ochrany práv jednotlivce.

 

Evropská unie žen - CZ

 

Váš názor nás zajímá!


Váš názor nás zajímá, co je pro vás důležité řešit:
Ženy 50+, péče o seniory v rodině (sandwich generation), nezaměstnanost, možnost vzdělání
Flexibilní pracovní doba, zkrácený pracovní úvazek v době péče o děti či nemocné rodiče
Rodičovská dovolená i pro prarodiče, flexibilní rodičovská dovolená
Povinné / dobrovolné očkování
Mobbing na pracovišti
Zobrazit výsledky

© 2006-2018  |  Apishop.cz  |  webcode&webdesign: tisknise.cz  |  apispress.cz  |  apishop.cz  |  apisys.cz
print  |  dtp  |  webdesign  |  art  |  graphics  |  advertisement  |  tisk  |  dtp  |  webdesign  |  umění  |  grafika  |  reklama